top of page

Etusivulle.

TIETOSUOJASELOSTE.

Rekisterin pitäjä.

Bertta Media

y tunnus 3281455-1

puh. 0443410801

sähköposti: anton@berttamedia.fi

Rekisterin käyttötarkoitus.

Kerättäviä tietoja käytetään asiakassuhteiden solmimiseen, markkinointitarkoituksiin sekä laskutukseen. Yksyityisyytesi on meille tärkeää ja noudatamme henkilötietojen käsittelyyn soveltuvia lakeja.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteen pitoa varten.

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisterin sisältö.

Tallennamme rekisteriin seuraavat tiedot: henkilön nimi, yritys/organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, internet sivujen/sivun osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Mistä lähteistä tietoa kerätään?

Rekisteriä varten tarvittavat tiedot voidaan hankkia asiakkaalta seuraavilla tavoilla: nettisivujen kautta lähetetyistä lomakkeista ja viesteistä, puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muissa tapauksissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yhteyshenkilöiden ja yritysten sekä organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös vapaasti löydettävistä julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, luetteloista, sosiaalisesta mediasta ja muilta yrityksiltä.

Suostumuksellasi voimme myös kerätä ja käsitellä muita tietoja.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus.

Rekisteritietoja säilytetään ja suojataan säännönmukaisilla tavoilla. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia palomuureja, salaustekniikoita sekä turvallisia fyysisiä tietotiloja tiedon suojauksen ylläpitämiseen. 

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Säilytyksen kesto

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja asiakassuhteen ajan käyttötarkoituksen mukaisesti. Säilytämme tietoja tilanteen ja käyttötarkoitusken mukaan, enintään kahden (2) vuoden ajan, jonka jälkeen rekisterinpitäjä poistaa tiedot rekisteristä. Säilytysaika voi myös perustua lakiin.  

Rekisteröidyn oikeudet.

Asiakkaalla on oikeus päästä omiin tietoihinsa. Hän voi halutessaan saada tietää milloin ja missä hänen tietojansa käsitellään ja hän voi myös oikaista tietonsa. Asiakas voi pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Asiakkaalla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot korjattua ja muokattua tarvittavilla lisätiedoilla. Asiakkaalla on oikeus pyytää, ettei henkilötietojasi käsitellä suoramarkkinointitarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamiseen. Tietojen muutos- sekä käsitte

Tietosuojaasetusten muutos.

Toimintamme kehittyessä saatamme päivittää tietosuojaselosteen asetuksia. Muutokset voivat koskea myös lainsäädännöllisia muutoksia. Tämän tapahtuessa ilmoitamme muutoksista etukäteen.

bottom of page